SİLAHLANMA ve SAVAŞ

ORTA DOĞU'DAKİ SİLAHLANMA GİRİŞİMLERİNİN KÜRESEL ve BÖLGESEL GÜVENLİĞE ETKİSİ (SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ)

DR. FERHAT PİRİNÇÇİ

 İçindekiler (pdf)

Seçilmiş Kaynakça (pdf)

İndeks (pdf)

TANITIM YAZISI

Silahlanmanın Orta Doğu politikalarında belirleyici bir rol oynadığı, akademisyenler, gazeteciler ve politikacılar tarafından ön kabul gören ve sıklıkla dile getirilen olgulardan birisi olmuştur. Bununla beraber, bölgesel politikalarda silahlanmanın nasıl bir rol oynadığı, bölge ülkelerinin neden ve nasıl silahlandığı gibi konular, popüler bazı istisnalar haricinde bilinmemekte veya bu konulara değinilmemektedir. Çalışma bu açığı gidermeyi ve Orta Doğu'nun farklı bir boyutta anlaşılmasını amaçlamaktadır.

 

www.ferhatpirincci.com © 2008 Tüm hakları saklıdır.